Tin nổi bật

Hội thi Dân vũ thể thao Hội phụ nữ phường Quảng Đông

Phường Quảng Đông tổ chức Hội thi Dân vũ thể thao nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hội thi Dân vũ thể thao Hội phụ nữ phường Quảng ĐôngHội thi Dân vũ thể thao Hội phụ nữ phường Quảng Đông
Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật tại các nhà trường Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật tại các nhà trường
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Phường Quảng Đông tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 05, ngày 25/10/2021 của BTV Tỉnh ủy Thanh HóaPhường Quảng Đông tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 05, ngày 25/10/2021 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa
Hội nghị triển khai "Chính quyền dân vận khéo" năm 2022 trên địa bàn phường Quảng ĐôngHội nghị triển khai "Chính quyền dân vận khéo" năm 2022 trên địa bàn phường Quảng Đông