Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Đông  - TP.Thanh Hóa

Lấy ý kiến công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 10:01:47 27/10/2023 (GMT+7)
100%

Đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa

Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt nhệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000, khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. UBND phường Quảng Đông tổ chức lấy ý kiến bổ sung của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000, khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
Căn cứ Điều 20, 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định về trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến về Quy hoạch đô thị. 
- Tài liệu nội dung QHPK gửi tới các phố, nhân dân (có hồ sơ kèm theo) để thực hiện công khai, niêm yết phục vụ người dân tham gia ý kiến theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời tài liệu đang được công khai trên Cổng thông tin quy hoạch tại địa chỉ http://thanhhoacpi.vn
UBND phường  Niêm yết, trưng bày công khai hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND phường, xã trong thời gian 10 ngày. 
+ Thông báo đến các cơ quan tổ chức trên địa bàn về nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến (cơ quan tổ chức nếu có ý kiến tham gia thì thực hiện bằng hình thức gửi văn bản đến UBND phường). 
+ Tổng hợp ý kiến, phiếu góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường.
Ý kiến tham gia làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đồ án. Sau thời gian này các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nếu có ý kiến tham gia bổ sung sẽ tiếp tục được tổng hợp, gửi về UBND thành phố xem xét cho đến khi đồ án được phê duyệt.
Ủy ban nhân dân phường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.

                       76a96e25f7d3208d79c2.jpg
                                               (Bản đồ công bố quy hoạch khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hoá)
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289