Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Đông  - TP.Thanh Hóa

Cải cách hành chính

PHƯỜNG QUẢNG ĐÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NHIỆM KỲ TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

UBND phường Quảng Đông tổ chức hội nghị triển khai Tổng kết nhiệm kỳ Tổ trưởng Tổ dân phố 2021-2023; bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2024-2026

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực

CÔNG KHAI TTHC TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Công khai Quyết định 1225/QĐ-UBND ngày 28/03/2024 của UBND tỉnh về thi đua khen thưởng

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy

Hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy đối với các TTHC

Hướng dẫn chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Hương dẫn 02 TTHC liên thông: ''Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

UBND phường Quảng Đông cập nhật tài liệu hướng dẫn 02 TTHC liên thông: ''Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289