Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Quảng Đông  - TP.Thanh Hóa

Tuyên truyền pháp luật

UBND phường Quảng Đông công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

UBND phường Quảng Đông công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

UBND phường Quảng Đông công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Nuôi con nuôi

Đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài từ 15/02/2024

Phường Quảng Đông tuyên truyền việc đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài từ 15/02/2024

Giới thiệu Nghị định 86/2023/NĐ-CP

Phường Quảng Đông tuyên truyền giới thiệu Nghị định 86/2023/NĐ-CP

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289